sprawdzanie szczelności instalacji gazowejOferta

 

  • Wykonywanie instalacji gazowych. Podejmujemy się  kompleksowego wykonania instalacji gazu. Rozpoczynamy od wykonania projektu, uzyskujemy w imieniu Klienta pozwolenie na budowę a następnie wykonujemy instalację zakończoną próbą szczelności i opinią kominiarską. Przekazujemy Klientowi dokumenty wymagane do podpisania umowy z dostawcą gazu.
  • Montaż kotłów oraz kompletnych kotłowni gazowych. Rozpoczynamy od poznania potrzeb i wymagań klienta a następnie dobieramy parametry kotła, urządzeń kotłowni oraz zasobnik ciepłej wody użytkowej.
  • Okresowa kontrola (przegląd, sprawdzenie stanu technicznego) instalacji gazowych (zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego) oraz główna próba szczelności instalacji gazowej (na podstawie par. 44 Rozporządzenia w Sprawie Warunków Technicznych Użytkowania Budynków).
  • Montaż instalacji centralnego ogrzewania. Wykonujemy ogrzewanie grzejnikowe lub podłogowe. Jeżeli klient nie posiada projektu instalacji możemy dokonać stosownych obliczeń w celu dobrania odpowiedniej wielkości grzejników lub ustalenia parametrów ogrzewania podłogowego.
  • Montaż wkładów kominowych i kominów zewnętrznych. Dysponujemy podnośnikiem montażowym w celu wykonywania robót kominowych.
  • Modernizacja istniejących kotłowni. Wykonujemy przebudowy kotłowni węglowych w systemie otwartym na kotłownie systemu zamkniętego zasilaną przez piec gazowy.